Šiuolaikinio marketingo specialisto baziniai darbo įgūdžiai

8 Feb

XXI amžiuje tikrai daug kas pasikeitė. Labiausiai pasikeitė požiūris į darbuotojus ir į žinių bei kompetencijų svarbą. Šiais laikais viskas valdoma žiniomis. Kuo daugiau jų turi, tuo labiau visuomenėje esi vertinamas. Tas pats liečia ir marketingo specialistai. Kuo didesnę, ilgesnę patirtį šis specialistas turi, tuo kokybiškesnes marketingo paslaugos yra teikiamos. Taigi, lemiamas veiksnys, kad marketingo specialistai atitiktų naujųjų laikų ir ekonomikos reikalavimus yra išsilavinimo lygis ir galimybė tobulėti.

Šiuolaikiniams marketingo specialistai reikalingi baziniai darbo įgūdžiai. Šie įgūdžiai reikalingi visiems darbuotojams. Tai tokie įgūdžiai be kurių neįsiverstų nei vienas darbuotojas savo darbo vietoje. Tai yra mokėjimas naudotis kompiuteriu, matematiniai gebėjimai, sugebėjimas savarankiškai formuluoti, spręsti nuo iškylančias problemas, loginis mąstymas. Šių savybių pagrindas yra įgyjamas savarankiškai, tačiau daugelyje šalių nacionalinės švietimo sistemos kuria programas, kurios nuolat galėtų tobulinti ir gerinti šiuos įgūdžius, kad jie atitiktų naujo tūkstantmečio reikalavimus.

Norint tobulėti, kilti karjeros laiptais bei plėsti savo galimybių lauką vien bazinių gebėjimų neužtenka. Šiuo įgūdžius reikia nuolat tobulinti ir įgyti vis naujų. Kiekvienam žmogui yra suteiktos galimybės tobulinti ir gilinti bazinius įgūdžius pasirenkant tam tikrą profesiją ir taip įgauti kvalifikacijos žinių. Naujos žinios ir atsiveriančios galimybės sukuria motyvacinę sistemą, kuri skatina toliau tobulėti ir įgyti žinių. Taigi, asmuo įgijęs marketingo valdymo specialybę gali teikti marketingo paslaugos kokybiškai.

Kadangi žinios šiame amžiuje užima svarbiausią vietą, tai atsiranda tai, kad žmonės nuolat dalyvauja mokymosi procese, t.y. mokymasis visą gyvenimą. Organizuojant ir inicijuojant šį mokymą, turi dalyvauti ne tik darbuotojas, bet ir privatus bei valstybinis kapitalas. Toks mokymas turi atitikti ir darbuotojo, ir įmonių bei valstybės interesus.

Be bazinių įgūdžių, marketingo specialistai turi turėti bendravimo, savimotyvacijos, socialinius ir darbo komandoje įgūdžius, sugebėti formuluoti ir spręsti kylančias problemas. Taigi, pasitelkiant visas turimas ir įgytas žinias, darbuotojas turi norėti pasinaudoti teikiamomis galimybėmis. Teikiant marketingo paslaugos specialistas privalo suvokti naujus darbo rinkos reikalavimus ir pasikeitimus, turėti naujausias žinias apie vykstančias tendencijas.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *